Formy ALS

Jsou popsány tři klasifikace ALS:

  • Sporadická forma - nejběžnější forma ALS - 90 až 95% všech případů.
  • Familiární forma - vyskytující se vícekrát v jedné rodině (geneticky dominantní dědičnost), velmi malý počet případů - 5 až 10% všech případů.
  • Guamská forma - extrémně vysoký výskyt ALS byl zaznamenán v Guamu a v Trust Territories of the Pacific v padesátých letech minulého století.

Nejběžnější formou ALS je "sporadická" ALS. Nemoc si nevybírá, může postihnout kohokoliv. "Familiární" ALS znamená, že nemoc je dědičná. Pouze asi 5 až 10% všech pacientů s ALS má genetickou nebo dědičnou formu ALS. V těchto rodinách existuje 50% šance, že každé potomstvo bude dědictvím genové mutace a onemocnění se může rozvinout.

ALS HELP LINE

Telefonní linka pro pacienty s ALS

  • potřebujete poradit?
  • konzultovat terapii a pomůcky?
  • potřebujete nasměrovat?
Volejte každé úterý a pátek mezi 8 a 11hod.

tel.: +420 730 875 973

 

Jak pomoci?

Pošli DMS na tel. 87 777 ve tvaru:

DMS TRV ALS 30

DMS TRV ALS 60

DMS TRV ALS 90

Platbou na účet 5001495992/0300

BIC: CEKOCZPP 
IBAN: CZ67 0300 0000 0002 6411 9697 
 

Nakupuj na našem eshopu

OSOBNOSTI