Rekondiční pobyty

Rekondiční pobyt pořádáme 2x ročně. Cílem pobytu je seznámení s dostupností péče, multidisciplinární péči, vyzkoušení pomůcek, konzultace s odborníky z různých oborů. Snažíme se také o zprostředkování kontaktu mezi nemocnými a rodinami. Pobyt pořádáme vždy pro deset rodin na 3 dny. Součástí pobytu jsou skupinová cvičení pro nemocné, pschoaterapeutické skupiny pro pečovatele a mnoho dalšího. 
 

ALS HELP LINE

Telefonní linka pro pacienty s ALS

  • potřebujete poradit?
  • konzultovat terapii a pomůcky?
  • potřebujete nasměrovat?
Volejte každé úterý a pátek mezi 8 a 11hod.

tel.: + 420 724 000 259

 

Jak pomoci?

Pošli DMS na tel. 87 777 ve tvaru:

DMS ALS 30

DMS ALS 60

DMS ALS 90

Platbou na účet 264119697/0300

BIC: CEKOCZPP 
IBAN: CZ67 0300 0000 0002 6411 9697 

Nakupuj na našem eshopu

OSOBNOSTI