Náš tým

 

  • Pokud potřebujete vyřešit něco závažného, máte zájem o výjezd multidisciplinárního týmu? Můžete kontaktovat ředitelku Evu Baborovou.
  • Chcete zapůjčit kompenzační pomůcku? Poradí Vám Jana Sohrová.
  • Chcete–li konzultovat symptomy onemocnění, kontaktujte konkrétní osobu z našeho multidisciplinárního týmu.
  • Chcete se účastnit našeho programu v ALSA centru či domluvit konzultaci kontaktujete Karolínu Kouckou.
  • Chcete-li podpořit naši organizaci obraťte se na Petru Němcovou..
  • Pokud máte novinářský dotaz nebo připravujete akci pro veřejnost a chcete s námi spolupracovat, kontaktujte Moniku Kekrtovou.
  • Smlouvy, finance a vyúčtování vede Tereza Koucká.
  • Chcete se účastnit golfového turnaje kontaktujte Helenu Holou.

Mgr. Eva Bezuchová

ředitelka organizace, statutární zástupce, klinický logoped
Eva spolek ALSA zastupuje na veřejnosti, pracuje v rámci mobilního týmu, který poskytuje poradenství v rodinách pacientů a zabezpečuje půjčovnu pomůcek. V neposlední řadě zajišťuje online poradnu a provádí školení odborné i laické veřejnosti.

Bc. Monika Kekrtová

produkce, projektový manažer, statutární zástupce
Pro ALSA z.s. zařizuje marketingové věci, organizuje např. koncert, stará se o zásoby eshopu, jedná s firmami, vymýšlí strategie a stará se o komunikaci s médii.

Ing. Tereza Koucká

finanční manažer, statutární zástupce
Tereza odpovídá za finanční strategii a finanční plnění, tvoří rozpočet spolku a odpovídá za jeho dodržování. Věnujeme se obchodním záležitostem spolku a spravuje veškeré právní dokumenty a smlouvy.

MUDr. Jana Milerová, Ph.D

psychiatr, statutární zástupce
Jana poskytuje konzultace nejen pacientům, ale i jejich rodinám. V rámci své odbornosti se zaměřuje na psychické obtíže spojené s ALS a pracuje v rámci mobilního týmu přímo v rodinách pacientů. Také provádí školení odborné i laické veřejnosti. 

Mgr. Eva Bezuchová

ředitelka organizace, statutární zástupce, klinický logoped
Eva spolek ALSA zastupuje na veřejnosti, pracuje v rámci mobilního týmu, který poskytuje poradenství v rodinách pacientů a zabezpečuje půjčovnu pomůcek. V neposlední řadě zajišťuje online poradnu a provádí školení odborné i laické veřejnosti.

Ing. Milan Šebek

fyzioterapeut
Milan je součástí mobilního týmu poskytujícího poradenství přímo v rodinách pacientů. Zároveň poskytuje odborné konzultace klientům, žadatelům spolku z oboru rehabilitace a fyzioterapie. Provádí školení odborné veřejnosti v rámci fyzioterapie a onemocnění ALS.

MUDr. Jana Milerová, Ph.D

psychiatr, statutární zástupce
Jana poskytuje konzultace nejen pacientům, ale i jejich rodinám. V rámci své odbornosti se zaměřuje na psychické obtíže spojené s ALS a pracuje v rámci mobilního týmu přímo v rodinách pacientů. Také provádí školení odborné i laické veřejnosti. 

Bc. Kateřina Ničová

ergoterapeut
Kateřina pomáhá nemocným ALS konzultovat otázky vhodného uspořádání bezbariérového bytu, vhodnost využití pomůcek (elektrických vozíků, pomůcek pro hygienu, bezbariérovost a další).

Mgr. Edita Weidenthalerová

nutriční terapeut
Edita konzultuje pro nemocné ALS nutriční problematiku. Výživu při onemocnění a její dopady.

Bc. Jindřich Krbeček

fyzioterapeut
Jindřich je fyzioterapeutem v poradenském centru v Americké. Také s společně s mobilním týmem dojíždí do domovů pacientů.

Mgr. Kateřina Kolářová

sociálni poradenství
Kateřina pracuje v multidisciplinárním týmu, poskytuje poradenství v sociální problematice

Karolína Koucká

koordinátorka sociálních a zdravotních služeb, koordinátor ALSA centra
Karolína se stará o chod kontaktního centra, aby vše fungovalo, tak jak má. Má na starosti všechny koordinátorky v krajích.

Ing. Markéta Bezuchová

Helplinka
Markéta se velmi pečlivě stará o naši helplinku. Koordinuje pacienty v krajích.

Bc. Monika Kekrtová

produkce, projektový manažer, statutární zástupce
Pro ALSA z.s. zařizuje marketingové věci, organizuje např. koncert, stará se o zásoby eshopu, jedná s firmami, vymýšlí strategie a stará se o komunikaci s médii.

Ing. Tereza Koucká

finanční manažer, statutární zástupce
Tereza odpovídá za finanční strategii a finanční plnění, tvoří rozpočet spolku a odpovídá za jeho dodržování. Věnujeme se obchodním záležitostem spolku a spravuje veškeré právní dokumenty a smlouvy.

Mgr. Helena Holá

projektový manažer, fundraiser
Helena pro ALSA z.s. organizuje akce, věnuje se golfovým turnajům, fundraisingu. Oslovuje nové firemní partnery.

Eduard Vonásek

IT podpora, web. vývoj
Eda je ajťák, který vyvíjí a technicky se stará o všechny weby ALSA z.s., tak aby vše fungovalo jak má.

Andrea Papírková

produkce, fundraiser
Andrea zajišťuje produkční podporu pro naše aktivity. Komunikuje s firemními partnery a podporovately.

Michaela Bornerová

eshop
Míša se stará s velkou pečlivostí o Vaše zakázky na eshopu.

Mgr. Petra Němcová

fundraising a grantové žádosti
Petra se podílí na organizaci eventových aktivit podporujících činnost spolku, především na Prague City Swim a na koncertě Společně proti bezmoci. Oslovuje nové partnery ke spolupráci a věnuje se fundraisingu. Má na starosti žádosti o granty.

Bc. Michaela Urbánková

produkční a fundraiser
Michaela se podílí na eventových aktivitách organizovaných na podporu organizace, především na projektu Prague City Swim. Oslovuje nové partnery pro spolupráci.

Mgr. Iveta Zajíčková

koordinátorka dobrovolníků, odborný poradce, produkce
Iveta se stará o naše dobrovolníky, koordinuje je na akcích. Zároveň nám pomáhá s produkcí např. koncertu a pomáhá nám nastavit vztahy s našimi partnery.

Ing. Ivona Novotná

PR manažer
Ivona je zodpovědná za komunikaci s médii a komunikační strategii spolku ALSA. Dojednává a vyhledává příležitosti v médiích a dalších mediálních a marketingových projektech pro zvýšení povědomí o onemocnění ALS a o službách a pomoci pacientům, které ALSA zajišťuje.

OSOBNOSTI