• O závodě
 • PRAVIDLA
 • Program
 • STARTOVNÉ
 • Novinky

Prague City Swim je unikátní projekt, který navazuje na 

 

 

Amsterdam City Swim , jež byl poprvé uskutečněn 9. 9. 2012 v kanálech Amsterdamu
a následně v Londýně (London City Swim).

 

Cílem projektu je spojit stovky plavců, kteří chtějí prostřednictvím plavání přispět na boj s onemocněním ALS a zároveň upozornit na toto neurodegenerativní onemocnění.

Start závodu se bude konat v sobotu 12. 9. 2020, a to ze Střeleckého ostrova. 

 

Obecná část

 1. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
 2. Závodníci jsou povinni řídit se pokyny organizátorů.
 3. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.
 4. Závodník je zodpovědný za absolvování celé trati závodu. V případě, že celou trať neabsolvuje, je ze závodu diskvalifikován.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností.
 6. Pro účast závodníků mladších 18 let je nutný souhlas a prohlášení zákonných zástupců. Formulář je ke stažení zde.
 7. Při akreditaci je závodník povinen podepsat prezenční listinu.
 8. Závodník je povinen být označen startovním číslem podle pokynů pořadatele - viz formulář. Závodníci v kategorii Prague City Swim a Prague City Swim Kids obdrží plaveckou čepici se svým startovacím číslem. Plaveckou čepici jsou povinni mít celou dobu závodu na sobě. V opačném případě je závodník diskvalifikován. Závodníci v kategorii Prague City Stand Up Paddle budou pořadatelem označeni (popsáni) na viditelném místě.
 9. Závodník nesmí blokovat jiného závodníka nebo činit náhlé změny směru tak, aby křížil dráhu jiného závodníka, a musí dodržovat ostatní zásady v duchu fair-play.
 10. Závodník musí absolvovat celou trať tak, jak ji vyznačil pořadatel. Jestliže trať opustí, musí se na ni vrátit v tom místě, ve kterém ji opustil. V opačném případě bude ze závodu diskvalifikován
 11. Sporné záležitosti, které nejsou řešeny pravidly, řeší pořadatel.
 12. V případě odstoupení ze závodu je závodník povinen tuto skutečnost bez prodlení oznámit pořadateli.
 13. Trasy pro všechny kategorie jsou stejné, liší se pouze délkou. Kategorie Prague City Swim a Prague Stand Up Paddle je v délce 1650m. Pro méně zdatné plavce je vytvořena trať závodu v délce 600m (pouze závod Prague City Swim).
 14. Kategorie Prague City Swim Kids je v délce 200m pro děti od 10 do 14 let.
 15. Závodník může použít při plavání libovolný plavecký způsob, příp. šlapat vodu nebo splývat. Je dovoleno jít (běžet) po dně při startu a před cílem.
 16. Způsob startu je z vody na pokyn osoby určené pořadatelem.
 17. Při míjení časomíry závodník dbá ve vlastním zájmu na to, aby byl časomírou zaznamenán - dle pokynu pořadatele
 18. Časový limit pro absolvování závodu je 60 minut. Po tomto limitu může závodník dále pokračovat v závodu, nemá však zaručeno měření času.
 19. Každý účastník je povinnen mít zdravotní pojištění. Dále doporučujeme mít sjednané i úrazové pojištění. Všichni účastníci ze zahraničí musí mít sjednané cestovní pojištění.
 20. Diskvalifikace:
 • Závodník bude diskvalifikován, pokud se chová nesportovně, např. uráží jiné závodníky nebo pořadatele.
 • Vyřazen ze závodu bude také závodník, který svým chováním vážně narušuje bezpečnost ostatních závodníků.
 • Diskvalifikace může být udělena i zpětně, nebylo-li možno z objektivních důvodů udělit diskvalifikaci okamžitě, nebo bylo-li porušení pravidel zjištěno později.
 • Diskvalifikace platí pro všechny případy výše taxativně uvedené

Bezpečnostní pokyny

 • Nepodceňujte svůj zdravotní stav
 • Požádejte kdykoliv o pomoc pořadatele nebo záchranáře
 • Zdravotnické hlídky jsou umístěny ve vodě a na ostrově v Emergency pointu
 • V případě křečí nebo nouze při plavání si lehněte na záda a mávejte rukou nad hlavou
 • V případě mimořádných situací zachovejte klid, opusťte prostor a dbejte pokynů pořadatele a policie
 • V případě krádeže nebo zničení vybavení neprodleně situaci oznamte v akreditačním stánku a kontaktujte policii na čísle 158

Prague City Swim a Prague City Swim Kids

 1. Při plavání je zakázáno používat dodatečné nadlehčovací pomůcky, rukavice, ploutve a šnorchly.
 2. Oblečení pro plavání tvoří:
 • Pro muže: Neprůsvitné plavky nebo neopren. Neopren je povolen jen při teplotě vody do 18°C.
 • Pro ženy: Neprůsvitné jednodílné nebo dvoudílné plavky nebo neopren. Neopren je povolen jen při teplotě vody do 18°C.
 • Pro děti: neprůsvitné plavky nebo neopren. Neopren  je povolen vždy, bez ohledu na teplotu vody.

 

Prague City Stand Up Paddle

 1. Draftování je povoleno pouze v rámci pohlaví
 2. Draftování za lodí není povoleno
 3. Povoleno je maximálně 5 záběrů v kleče
 4. Závod je free ride
 5. Závod je určen dospělým i dětem od 8 let.

Oficiální program akce - závody

 

 

Prague City Swim / Prague City Stand Up Paddle

 

9:00

zahájení akreditace a otevření lounge s občerstvením pro závodníky (akreditace je možná nejpozději 45 min před příslušným závodem)

10:00 hromadný start závodu Prague City Swim Kids (200 m)  - pro děti ve věku 10-14 let
11:00 hromadný start závodu ALS pacientů - Philips Foundation Swim (200 m)

12:00

hromadný start závodu Prague City Swim (600 m)

13:00 hromadný start závodu Prague City Swim (1 650 m)

14:30

hromadný start závodu Prague City Stand Up Paddle - jednotlivci (1 650 m) -pro dospělé a děti od 8 let,  instruktáž a výdej paddleboardu 45 minut před závodem u startu

15:30 hromadný start závodu Prague City Stand Up Paddle MEGABOARDS - týmy (1 650 m) - pro dospělé a děti od 8 let, instruktáž a výdej megaboardu 45 minut před závodem u startu
16:30 akrobatické vystoupení LOSERS CIRQUE COMPANY

17:00

koncert Celeste & Charles, celým dnem vás provede kapela Davida Krause & Gipsy Brothers

Mapa pro veřejnost

 

 

 

Do 30.6.2020

Startovné dospělý (swim/paddle)

690,-

Startovné dítě (swim)

250,-

Od 1.7.2020 do 31.7.2020

Startovné dospělý (swim/paddle)

790,-

Startovné dítě (swim)

300,-

Od 1.8.2020 do 11.9.2020

Startovné dospělý (swim/paddle)

890,-

Startovné dítě (swim)

350,-

12.9. 2020 Registrace na místě

Startovné dospělý (swim/paddle)

990,-

Startovné dítě (swim)

400,-

Vstupné pro návštěvníky

jednotlivec

190,-

rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti (starší 3 let)

430,-

ZTP, student, senior (nad 65 let)

90,-

děti do 3 let

0,-.

 

Neopreny přímo na místě k zapůjčení zde:

 kapacita omezena, objednávejte dopředu!!!!

Jaroslava Císařová, tel. 603310054, orca@orcadiving.cz

                                                                                                                        
 
                                            
 
Zapůjčení paddleboradů: přímo u organizátorů závodu - Tereza Koucká, tereza@zsalsa.cz
 
V RÁMCI AKREDITACE BUDE VYBÍRÁNA VRATNÁ ZÁLOHA VE VÝŠI 100 KČ NA HODINKY S ČIPEM. PŘIPRAVTE SI PROSÍM HOTOVOST!                                                                                                                                                             

LOSERS CIRQUE COMPANY

Novocirkusové představení, které propojuje akrobacii a pantomimu, to jsou LOSERS CIRQUE COMPANY . Od 16:30 je s námi můžete zažít i VY !

Kontakt

Organizátoři závodu:

Tereza Koucká: tereza@zsalsa.cz
Michaela Urbánková: michaela@zsalsa.cz
Petra Němcová: petra@zsalsa.cz

FotoGalerie

12.9.2020 od 09:00

STŘELECKÝ OSTROV

OD 190,- KČ

Novinky

LOSERS CIRQUE COMPANY

Novocirkusové představení, které propojuje akrobacii a pantomimu, to jsou LOSERS CIRQUE COMPANY . Od 16:30 je s námi můžete zažít i VY !

PARTNEŘI

#PLAVPOMAHAT