Bojujme společně proti bezmoci

PODPOŘTE NÁS

Příspěvek na mobilitu

Dávky pro osoby se zdravotním postižením (Zákon 329/2011 Sb.)

Mám nárok:

Jsem-li osoba která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P (podle podmínek po 1. 1. 2014) a pravidelně se dopravuje nebo je dopravována.

Kde budu žádat:

Na kontaktních pracovištích Úřadu práce na dávky pro osoby se zdravotním postižením podle místa trvalého pobytu.

Seznam kontaktních míst: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/local

Podklady, které budu potřebovat:

Vyplněnou žádost o příspěvek na mobilitu. Potřebné formuláře jsou k dispozici na kontaktních pracovištích ÚP nebo je možno formuláře stáhnout na stránkách MPSV. Příspěvek na mobilitu se přiznává až po přiznání příspěvku na péči.

Výše příspěvku:

Činí za kalendářní měsíc 400 Kč. Nárok na výplatu dávky nenáleží, pokud je oprávněná osoba celý kalendářní měsíc hospitalizována. Změny nutno nahlásit do 8 dnů na příslušné kontaktní pracoviště.

Doporučujeme zažádat:

Pokud je přiznán příspěvek na péči II. stupeň a vyšší a osoba se pravidelně dopravuje nebo je dopravována.

Musím zažádat sám/a?

Žádost musí být vyplněná a podepsaná. Na kontaktní pracoviště může žádost předat jiná osoba nebo lze zaslat poštou.