Bojujme společně proti bezmoci

PODPOŘTE NÁS

Příspěvek na bydlení

(Zákon 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře)

Mám nárok:

Pokud vlastním byt nebo mám nájemní smlouvu a jsem v bytě hlášen/a trvalému pobytu a náklady na bydlení přesahují 30 % příjmu a v Praze 35 % příjmu a zároveň částka 30% a v Praze 35% není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. (např. v Praze bydlení v bytě na základě nájemní smlouvy pro dvě osoby v rodině jsou měsíční normativní náklady 10 957 a pro stejný počet osob v Praze ve vlastním bytě jsou měsíční normativní náklady 6 588 Kč). Bližší informace poskytne Úrad práce v místě bydliště

Kde budu žádat:

Na kontaktních pracovištích Úřadu práce pro Státní sociální podporu podle místa trvalého pobytu.

Seznam kontaktních míst: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/local

Podklady, které budu potřebovat:

Vyplněná žádost o příspěvek na bydlení (formuláře jsou na kontaktních pracovištích ÚP nebo je možno formulář stáhnout na stránkách MPSV), nájemní smlouva nebo list vlastníka, osobní doklady, doložit náklady spojené s bydlením (elektřina, plyn, poplatek za odvoz odpadu, voda apod.).

Výše příspěvku:

Odvíjí od velikosti města, ve kterém bydlíte, zda vlastníte nájemní, družstevní byt či byt v osobním vlastnictví, jaký je váš příjem, oprávněné náklady a počet osob v bytě. Splátky za hypotéku na byt nebo platby do fondu oprav se nezapočítávají do nákladů na bydlení.

Doporučujeme zažádat:

Pokud náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % příjmu (v Praze 35 %) všech společně posuzovaných osob v domácnosti a máte v bytě trvalý pobyt. Lze zažádat 3 měsíce zpětně.

Musím zažádat sám/a?

Splňuje-li nárok na příspěvek na bydlení více osob, náleží příspěvek jen jednou na základě dohody těchto osob (jen jeden z rodiny). Žádost musí být vyplněná a podepsaná. Na kontaktní pracoviště může žádost předat jiná osoba nebo lze zaslat s dalšími potřebnými dokumenty poštou.