Bojujme společně proti bezmoci

PODPOŘTE NÁS

Setkání s pacientskými organizacemi

Ve čtvrtek 30. března 2017 se Alsa zúčastnila Setkání s pacientskými organizacemi, které čtvrtletně pořádá Ministerstvo zdravotnictví. Záznam setkání bude dostupný na webu MZČR.

V rámci programu také vystoupil Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA za Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně a Státní ústav pro kontrolu léčiv.