Bojujme společně proti bezmoci

PODPOŘTE NÁS

Děkujeme všem, kteří se podíleli na květnovém rekondičním pobytu

Strávili jsme všichni moc milý čas v Hotelu Studánka, kde nám opakovaně vycházejí vstříc, za což jim patří velký dík!!! Za celou ALSU děkujeme všem účastníkům a za veškerou zpětnou vazbu. Všechny fotografie zašleme do emailů.