Bojujme společně proti bezmoci

PODPOŘTE NÁS

“Kopeme pro Číšu”

Získali jsme finanční podporu Spolku 28 v rámci akce “Kopeme pro Číšu”. Děkujeme! Částka bude použita k zakoupení pomůcek nedostupných v ČR do půjčovny ALSA, pro podporu plánovaných rekondičních pobytů pro pacienty a dalších aktivit.

http://www.spolek28.cz/cs/aktuality/69-galavecer-spolku-28-clanky-a-reportaze