264119697 / 0300v rámci kampaně na podporu Alsy můžete přispět na výše uvedený sbírkový účet

Vaše příběhy pomohou ostatním

Podělte se o Váš příběh a podpořte ostatní...

Spolek ALSA

Spolek ALSA je organizace sdružující pacienty a profesionály se zájmem o amyotrofickou laterální sklerózu, ALS. Našim prvořadým cílem je pomoc pacientům s ALS – poradenstvím, konzultací vhodných terapií, pomoci s vyřizováním pomůcek a příspěvků a dalšími. Život s ALS není jednoduchý a komplexní péče o pacienta s ALS je v ČR stále v plenkách.

Mgr. Lenka Šlachtová, Phd.

lenka.slachtova@gmail.com

předsedkyně spolku, molekularni genetik a biolog, poradenství v ALS, novinky z výzkumu

Mgr. Michaela Kysilková

kysilkova85@seznam.cz

jednatelka spolku, právní aspekty

MUDr. Lucia Baránková, PhD.

Lbaranek@email.cz

jednatelka spolku, lékař specialista se zaměřením na nervosvalová onemocnění

Mgr. Eva Baborová

Eva.Baborova@seznam.cz

jednatelka, logoped

Bc. Dana Fialová

fialovadana4@gmail.com

fyzioterapeut

MUDr. Jana Milerová, PhD.

jana.dvo@volny.cz

lékař specialista psychiatr

Anna Michálková

michann@seznam.cz

studentka medicíny 1.LF UK

Jarmila Barnincová, DiS

barnincova.j@email.cz

sociální pracovník

MgA. Štěpán Hon

stepan@stepanhon.cz +420 777 234 733

fotograf, koordinátor kampaně

Bc. Renáta Vaďurová

renata.vadurova@email.cz +420 777 812 446

Media & PR

Mudr. Petra Javůrková

petradejavu@gmail.com

ORL lékařka & PR

Barbora Ulrychová

barbora@ulrych.cz +420 602 230 045

produkce

Amyotrofická laterální skleróza (ALS)

je progresivní neurodegenerativní onemocnění. Vzhledem ke skutečnosti, že doposud není známa kauzální terapie onemocnění, je péče o pacienty s ALS v západní Evropě a v USA založena především na symptomatické multioborové péči, tj. na péči zmírňující či odstraňující doprovodné příznaky onemocnění. Cílem tohoto typu péče je zlepšení kvality života postižených po stránce fyzické, psychické a sociální a vyžaduje spolupráci specialistů více medicínských oborů.

Důležité dokumenty a partneři

Jak můžete pomoci?

Sdílet

Spolupracovat

Darovat

Podílet se

Stát se členem

Společně proti bezmoci

264119697 / 0300v rámci kampaně na podporu Alsy můžete přispět na výše uvedený sbírkový účet