Bojujme společně proti bezmoci

PODPOŘTE NÁS

Aktivity plánované v roce 2017

Díky vaší finanční podpoře můžeme pacientům poskytnout potřebnou pomoc. Z příspěvků individuálních dárců jsou hrazeny například pomůcky, rekondiční pobyty nebo individuální paliativní péče přímo v místě bydliště, která je pro pacienty velice důležitá. Včasná správná péče o pacienta totiž výrazně zvýší kvalitu života, který mu ještě zbývá. Jedním z hlavních cílů v letošním roce je rozšíření aktivit paliativního týmu v krajích po celé republice, aby se potřebná péče dostávala všem potřebným.

Podpořte nás:

Pošlete jednorázovou DMS ve tvaru DMS ALS na telefonní číslo 87 777
Pošlete roční DMS ve tvaru DMS ROK ALS na telefonní číslo 87 777

sbírkový účet: 264119697 / 0300